FİZİK TEDAVİ KLİNİĞİMİZDE HİPOTERAPİ UYGULAMASI

Hipoterapi Nedir?

 • Hipoterapi, atın çok boyutlu hareketini kullanarak uygulanan tedavi yöntemine verilen isimdir. 1950’lerden itibaren yoğun olarak kullanılan bugün yurtdışında da özel Hipoterapi mrkezlerinde fizyoterapistlerin kontrolünde uygulanan Hipoterapi ülkemizde de oldukça popüler bir tedavi yöntemidir.
 • Hipoterapi, fizik tedavi seansı alan hastalara destek macının yanı sıra zihinsel ve bedensel engelli bireylerin algı ve fiziksel fonksiyonlarının geliştirilmesine katkı sağladığı için ilaç tedavisi, cerrahi ve rehabilitasyon gibi asıl tedavi yöntemlerinin alternatifi olrak değil destek uygulama olarak önerilmektedir.
 • Atın yürüşüyünün üç boyutlu salınma ritmi; normal yürüme siklosunda oluşan pelvik hareketlere benzemekte ve hastanın pelvis kuşağına normal bir yürüyüşten iki kat daha fazla etki etmektedir. Böylece hastadaki duyusal girdiyi artırmaktadır.
 • Hipoterapi Cihazımız dakikada yaklaşık 100 titreşimsel sinyali hastaya aktarabilir. Böylece refleks düzeyde, binicinin hemen hemen tüm kas grupları çalıştırılmış; ince motor becerilerinin gelişimi uyarılmış; karmaşık, hassas ve net hareketlerin oluşumu sağlanmış olur.
 • Atın insan üzerindeki tedavi edici etkileri bilimsel olarak kanıtlnmıştır. Tıp dünyasında Hipoterapi olarakta bilinen At Terapi yöntemi çok eski yıllardan itibaren Avrupa’da uygulanmakta olup bir çok engel türünde büyük oranda fayda sağlanmaktadır. 

 

HİPOTERAPİ KİMLER İÇİN UYGULANIR?

 • Serebral Palsi
 • Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları
 • Multiple Sklerosis
 • Down Sendromu
 • Skolyoz
 • Otizm
 • Hiperaktivite
 • Psikolojik Bozukluklar
 • Duyma Bozuklukları
 • Mental Retardasyon
 • Omurilik Yaralanmaları
 • Öğrenme ve Konuşma Bozuklukları
 • Gelişim Anomalileri
 • Obezite

HİPOTERAPİ CİHAZI

 • Doğru yürüyüş paternini geliştirir.
 • Pelvik ve numbal bölge eklemlerinin mobilitesini artırır.
 • Baş ve gövde kontrolünü artırarak, postürü geliştirir.
 • Denge reaksiyonunu uyararak gövde dengesini geliştirir.
 • Hareketler arası koordinasyon ve konsantrasyon sağlanır. 
 • Kas kuvveti geliştirir.
 • Eklem hareketliliğini geliştirir.
 • El becerisini geliştirir.
 • Kas dengesini normalize eder.
 • Kalp-damar sistemini geliştirir, metabolizmayı uyarır.
 • Solunum sistemini geliştirir.
 • Spastisiteyi ve kontraktürleri azaltır. Patolojik refleksleri azaltır veya ortadan kaldırır.
 • Mesane kontrolünü geliştirir, bağırsağın itme hareketlerini uyararak bağırsak problemlerini azaltır.
 • Kendine güven duygusunu geliştirir.
Copyright © 2017 Pendik Şifa Hastanesi. Her Hakkı Saklıdır.
Site Son Güncelleme Tarihi: 22-05-2024