Fizik Tedavi Kliniğimizde Bobath Tekniği

MERKEZİMİZDE BOBATH UYGULAMALARI SERTİFİKALI FİZYOTERAPİSTLER TARAFINDAN UYGULANMAKTADIR.

1940 yılında, fizyoterapist Berta Bobath ve eşi nöropsikiyatrist Karel Bobath aracılığı ile uygulanmaya başlanan bu metot, “hareketi öğretmeyen, hareketi mümkün kılan” bir uygulama olarak benimsenir. “Biz hareketi öğretmiyoruz, hareketi mümkün kılıyoruz” – Berta Bobath, 1980) Bobath tekniği, Bobath yaklaşımı ya da Bobath terapisi olarak da adlandırılmaktadır.

Bobath yönteminde çocuğun fonksiyonel yetenekleri gözlemekte ve analiz edilmektedir. Tedavi bu detaylı analize göre ve kişiye özel olarak uygulanmatadır. Bobath primer olarak bir düşünce şeklini oluşturur ve fizyoterapistin spesifik bir tedavi programı oluşturmasını sağlar. Bobath ın hedefi; anormal refleks aktivite paternlerini baskılayarak normal hareket paternlerini açığa çıkarmak ve postüral reaksiyonları kolaylaştırmaktır. Bunu sağlayabilmek için inhibisyon, fasilitasyon ve stimülasyonun birbiri ile kombine edildiği özel teknik tutuşlar (handling) kullanılır. Yönlendirme ile çocuğun yapabildikleri uyarılır ve hareketlerde daha çok normal patern gelişir. (Bobath yöntemi) , fizyoterapistlerin en sık kullanığı yöntemlerdendir. Farklı pozisyonlarda günlük yaşamdaki durumlarla bağlantılı olarak hareket ve postür kontrolü geliştirilmeye çalışılırken, çocuğun kişisel gelişimine göre planlanma yapılmaktadır. Fonksiyon içinde hareketi aktive etmek  ve günlük yaşam içinde uygulamaları sürdürmek günümüz Bobath yaklaşımının temel anlayışıdır.

Bobath Tekniği
Özellikle çocuklar üzerinde serebral palsy hastalıgında bu yaklaşım yaygın olarak kullanılır. Yaklaşımın biçimlendirilmesi, geliştirilen bilimsel kuramlar ve birçok deney ile olur. Bu nedenle yapı hala gelişmeye açıktır. Bir anlamda ilk uygulamalardan günümüze gelişerek ve değişerek gelmiştir.

Bu yönüyle ilk uygulamalardan başlayarak günümüze kadar gelişmiş ve değişimlere uğramıştır. Bobath yaklaşımı bu sayede hiç durmadan güncellenen bir canlı organizma gibi gelişim göstermiştir. 

Bobath Tekniği Kimler Tarafından Uygulanır? Kimlere Uygundur?
Bobath terapi eğitimi almış çocuk fizyoterapistlerince, özellikle serebral palsili çocukların fizik tedavi uygulamalarında kullanılır. İşlevselliğin sağlanması, çeşitli etkinliklerle eğitim, hareket koordinasyonu ve denge gelişimi, birçok iç içe geçmiş aktivitenin bir sıralama ve hareket örüntüsü içinde gerçekleştirilmesi önem taşır.

Bobath Tekniği Nasıl Uygulanır?
Bobath terapisi, tonusu düzenleyici duruşlar, aktif hareketi ortaya çıkarmaya yönelik duruşlar ve  etkinlik artırıcı uyaranlardan oluşan bir dizi uygulamadır. Yaklaşımda amaçlanan, günlük yaşamdaki durumlara bağlantılı olarak vücudun hareketi ve postür kontrolünün geliştirilmesidir. Bu amaca ulaşmak için yapılan uygulamalarda, bireyin kişisel gelişimi göz önünde bulundurulur. Planlama bireye özgü olarak yapılır.

Bobath Tekniği Neleri İçerir?
Hareketlerin fonksiyon içinde aktive olması, günlük yaşam içinde sürdürülebilir uygulamalarda oluşması, temel prensiplerdir. Bu amaçlara ulaşılması için Bobath yaklaşımı, farklı fizik tedavi prosedürlerini ve eşya kullanımını da öngörür. Serebral palsili bireylerde temel problem duruş kontrolü, hareket ve koordinasyon bozukluğu olarak düşünülse de nöromasküler problemler nöronal iyileşme seviyesi ile yakından ilişkilidir. Buna bireyin genetik, motivasyon, algı ve motor tecrübeleri, kişisel ve çevresel ihtiyaçları gibi kişisel özellikleri de eklenir. Bobath’ın sürekli kendini geliştiren yapısı, onun bir metot olmadığını, bireye göre değişken olduğunu ve açık olduğunu göstermektedir.

Günümüzde, bireydeki performans gözlenerek, analiz ve yorumlamalar eklenerek, hastanın potansiyeli değerlendirilerek Bobath yaklaşımı uygulanır ve hastanın, bağımlılık düzeyini minimize ederek yaşamını sürdürme noktasına getirilmeye çalışılır.

Copyright © 2017 Pendik Şifa Hastanesi. Her Hakkı Saklıdır.
Site Son Güncelleme Tarihi: 22-05-2024